Volontär Tärnättholmarna

Som checkpoint ansvarig vid Tärnättholmarna ansvarar du för att alla som gett sig ut på vandringen kommer fram till Tärnättholmarna. Du är stationerad vid checkpointen och till din hjälp har du en deltagarlista där du bockar av varje vandrare som kommer fram. Du ansvarar även över trivseln på plats och ser till att samtliga vandrare har en fantastisk upplevelse.

Efter att hjälpt till med incheckningen för Grupp 1 bilar du till Entré Syd och vandrar ut till Tärnättholmarna. Övernattning sker i stuga. Du lämnar checkpointen lördag morgon då de sista vandrarna från Grupp 3 gett sig av. Då tar du dig till FriluftsByn för att hjälpa till vid målgång och After-Hike. Avslutningsmiddag sker på Söndag klockan 20:00.

ONSDAG

Du behöver komma på plats på onsdag. Du bor tillsammans med övriga volontärer i Bygdegården eller i Tentipin på FriluftsByn. Medtag egen sovsäck. Vi träffas klockan 18:00 vid Bygdegården. Efter det hänger vi i FriluftsByn för att umgås med redan anlända vandrare.

TORSDAG

Incheck Grupp 1: 08:00 – 09:30
Grupp 1 checkar in mellan 08:00 och 09:30. Under denna incheckning hjälper du Incheckningsansvarig. Samtliga deltagare med frågor om kartan tas hand om av Vandringsvärd Grupp 1. Alla avvikelser från anmälningslistan dokumenteras och rapporteras till Incheckningsansvarig.
Vandrarbussen avgår 09:15 och 10:00.
Ansvarig: Incheckningsansvarig.

Checkpoint Tärnättholmarna: Från 12:00
Klockan 09:00 tar ni bilen från FriluftsByn till Entré Syd och vandrar därefter till Tärnättholmarna. Tyngre eller skrymmande utrustning kommer att köras ut med båt under förmiddagen. Deltagare från Grupp 1 bör anlända från cirka 14:00 och Grupp 2 från 18:00 och framåt. På plats ansvarar ni för att alla deltagare checkar in. Vandringsvärd Grupp 1 hjälper till att räkna in Grupp 1 medan Vandringsvärd Grupp 2 och Sjukvårdsansvarig kommer att anlända sist av Grupp 1 och Grupp 2 för att säkerställa att samtliga vandrare kommit fram till Tärnättholmarna.
Medhjälpare: Vandringsvärd Grupp 1, Vandringsvärd Grupp 2.

FriluftsSkola: 20:00 – 21:00 
Friluftsskolan hålls mellan 20:00 och 21:00. Då hjälper ni till att göra vandrarna uppmärksamma på att utbildningen börjar.

FREDAG

Vinka av Grupp 1 & 2: 08:00 – 11:00
På fredag vinkar du av Grupp 1 och Grupp 2. Det är ingen större brådska för dem att lämna området men det bör nog vara tomt klockan 11:00. Vandringsvärd  Grupp 1 vandrar först för att övervaka den branta sträckan upp mot Tärnättvattnet och Vandringsvärd Grupp 2 och Sjukvårdsansvarig vandar sist för att se till att ingen vandrar fel väg.

Checka-in Grupp 3: 15:00 – 19:00
Grupp 3 börjar vandringen 09:00 och de bör vara framme kring 15:00. Trivselvärd Grupp 3 anländer sist tillsammans med sjukvårdsansvarig och hjälper till att räkna in vandrarna i Grupp 3.
Medhjälpare: Trivselvärd Grupp 3.

FriluftsSkola: 20:00 – 21:00 
Friluftsskolan hålls mellan 20:00 och 21:00. Då hjälper ni till att göra vandrarna uppmärksamma på att utbildningen börjar.

LÖRDAG

Vinka av Grupp 3: 08:00 – 11:00
Grupp 3 vaknar upp och vandrar vidare. Vandringsvärd Grupp 3 går först och säkerställer att passagen upp mot Tärnättvattnet. Sjukvårdsansvarig lämnar med de sista vandrarna. Vi räknar med att det är tomt på området kring 11:00. Då rensar ni upp på området innan ni vandrar bort till Checkpoint Kälsviken. Där stämmer ni av med Checkpointansvariga Kälsviken att samtliga vandrare checkat in innan ni tar med er utrustning från funktionärerna vid Checkpoint Kälsviken upp till bilen och bilar tillbaka till FriluftsByn för dusch.

Målgång Grupp 1 & 2: 15:00 – 18:00
Grupp 1 och 2 går i mål och du ansvarar över att samtliga deltagare checkar ut från vandringen. Checkpointansvariga Tärnättholmarna hjälper till med målgången och ni kan tillsammans dela upp tid vid målgången som sker i FriluftsByn.
Ansvarig: Incheck/Målgångsansvarig.

FriluftsBaren: 19:00 – 22:00
Under kvällens After-Hike hjälper du Ansvarig FriluftsBaren med FriluftsBaren. Även Incheck/Målgångsansvarig hjälper till. Vi delar upp timmarna på plats.
Ansvarig: Ansvarig FriluftsBaren och Incheck/Målgångsansvarig.