Volontär Kälsviken

Som checkpoint ansvarig vid Kälsviken ansvarar du för att alla som gett sig ut på vandringen kommer fram till Kälsviken. Du är stationerad vid checkpointen och till din hjälp har du en deltagarlista där du bockar av varje vandrare som kommer fram. Du ansvarar även över trivseln på plats och ser till att samtliga vandrare har en fantastisk upplevelse.

Efter att hjälpt till med incheckningen för Grupp 1 bilar du till Entré Syd och vandrar ut till Tärnättholmarna. Övernattning sker i stuga. Du lämnar checkpointen lördag morgon då de sista vandrarna från Grupp 3 gett sig av. Då tar du dig till FriluftsByn för att hjälpa till vid målgång och After-Hike. Avslutningsmiddag sker på Söndag klockan 20:00.

TORSDAG

Du behöver komma på plats senast torsdag. Du bor tillsammans med övriga volontärer i Bygdegården eller i Tentipin på FriluftsByn. Medtag egen sovsäck. Vi träffas klockan 18:00 vid Bygdegården. Efter det hänger vi i FriluftsByn för att umgås med redan anlända vandrare från Grupp 3.

FREDAG

Incheck Grupp 3: 07:00 – 08:30
Grupp 3 checkar in mellan 07:00 och 08:30. Under denna incheckning hjälper du Incheckningsansvarig. Samtliga deltagare med frågor om kartan tas hand om av Vandringsvärd Grupp 3. Alla avvikelser från anmälningslistan dokumenteras och rapporteras till Incheckningsansvarig.
Vandrarbussen avgår 08:15 och 09:00.
Ansvarig: Incheckningsansvarig.

Checkpoint Kälsviken: 09:00 – 14:00
Klockan 08:30 tar ni bilen från FriluftsByn till Entré Syd och vandrar därefter ner till Kälsviken. Deltagare från Grupp 1 och 2 bör anlända från cirka 10:00. Till er hjälp har ni Trivselvärd Grupp 1 som kommer att vandra i slutet av Grupp 1 och 2.
Medhjälpare: Vandringsvärd Grupp 1.

Lediga: 14:00 – Resten av dagen
De flesta vandrarna borde ha lämnat er Checkpoint vid 14:00. Om ni vill kan ni ta bilen till Checkpoint Dal för att delta i kvällens aktivieter. Annars kan ni ge er in i skogen vandra fritt.

LÖRDAG

Checkpoint Kälsviken: 09:00 – 13:00
Deltagare från Grupp 3 bör anlända från cirka 10:00 och ni bockar av dem. Till er hjälp att kontrollera att alla har passerat er checkpoint har ni Trivselvärd Grupp 3 som tillsammans med Sjukvårdsansvarig vandrar sist bland Grupp 3. Ni kommer även få besök av Checkpointansvarig i Dal samt Vandringsvärd Grupp 2. Checkpointansvarig Dal kommer att vandra tillbaka mot Dal med de första vandrarna som kommer till er checkpoint. Vandringsvärd 3 vandrar någonstans i mitten för att ta komma fram och hjälpa ansvarig vid Checkpoint Dal med incheckning i Dal.  Vandringsvärd Grupp 2 och Sjukvårdsansvarig vandrar ankar till Checkpoint Dal.
Medhjälpare: Trivselvärd Grupp 3, Sjukvårdsansvarig.

Målgång Grupp & 2: 15:00 – 19:00
När samtliga från Grupp 3 och alla volontärer packar ni ihop och bilar tillbaka till FriluftsByn för att hjälpa till vid målgången och i förberedelserna inför lördagens After Hike.

After-Hike: Lediga
Lördagkväll är ni lediga men kan hjälpa till vid FriluftsBaren vid behov.

SÖNDAG

Målgång Grupp 3: 15:00 – 18:00
Grupp 3 går i mål och ni hjälper till med att säkerställa att samtliga deltagare checkar ut från vandringen. På plats finns även Incheck/Målgångsansvarig och ni kan tillsammans dela upp tid vid målgången som sker i FriluftsByn.
Ansvarig: Incheck/Målgångsansvarig.

FriluftsBaren: 19:00 – 22:00
Under kvällens After-Hike hjälper ni Ansvarig FriluftsBaren med FriluftsBaren. Även Incheck/Målgångsansvarig hjälper till. Vi delar upp timmarna på plats.
Ansvarig: Ansvarig FriluftsBaren och Incheck/Målgångsansvarig.