Volontär Checkpoint Dal

Som checkpoint ansvarig vid Checkpoint Dal ansvarar du för att alla som gett sig ut på vandringen kommer fram till Checkpoint Dal. Du är stationerad vid checkpointen och till din hjälp har du en deltagarlista där du bockar av varje vandrare som kommer fram. Du ansvarar även över trivseln på plats, ser till att samtliga vandrare har en fantastisk upplevelse samt för att Friluftsföretagen får stöd vid Utrustningsföredragen. Du hjälper även till vid incheckning och målgång för Grupp 3.

TORSDAG

Du behöver komma på plats senast torsdag. Du bor tillsammans med övriga volontärer i Bygdegården eller i Tentipin på FriluftsByn. Medtag egen sovsäck. Vi träffas klockan 18:00 vid Bygdegården. Efter det hänger vi i FriluftsByn för att umgås med redan anlända vandrare från Grupp 3.

FREDAG

Incheck Grupp 3: 07:00 – 08:30
Grupp 3 checkar in mellan 07:00 och 08:30. Under denna incheckning hjälper du Incheckningsansvarig. Samtliga deltagare med frågor om kartan tas hand om av Trivselguide Grupp 3. Alla avvikelser från anmälningslistan dokumenteras och rapporteras till Incheckningsansvarig.
Vandrarbussen avgår 08:15 och 09:00.
Ansvarig: Incheckningsansvarig.

Checkpoint Dal: Från 12:00
Efter incheckning blir du skjutsad till Checkpoint Dal där du förbereder checkpointen. Vandrare från Grupp 1 och Grupp 2 bör anlända från cirka 15:00. Vandringsvärd Grupp 2 anländer först och hjälper till med Sjukvård och incheckning.
Medhjälpare: Vandringsvärd Grupp 1 samt Vandringsvärd Grupp 2. 

Utrustningsföredrag: 18:00 – 21:00
På kvällen ansvarar du för att våra Partnerföretag kommer till rätta för Utrustningsföredragen mellan 19:00 och 20:00. Föredragen börjar 19:00 och du hjälper till att uppmärksamma vandrare på föredragen.
Medhjälpare: Vandringsvärd Grupp 1 och Vandringsvärd Grupp 2.

LÖRDAG

Checkpoint Dal: 08:00 – 10:00
Du vinkar av deltagarna i Grupp 1 och 2. Vandringsvärd Grupp 1 vandrar tidigt för att ta sig till Skulebegets Topp.
Medhjälpare: Trivselvärd Grupp 1 och Trivselvärd Grupp 2.

Vandring: 10:00 – 15:00
Vandra med Vandringsvärd Grupp 2 ut i Skuleskogen och möt upp med vandrare. Förmodligen kommer ni hinna ner till Kälsviken. Du vandrar med de första vandrarna medan Vandringsvärd Grupp 2 inväntar de sista vandrarna innan hen följer dessa tillbaka till Checkpointen.

Checka-in Grupp 3: 15:00 – 19:00
Du vandrar med de första deltagarna i Grupp 3 och därefter börjar du checka in vandrare. Vandringsvärd Grupp 2, Vandringsvärd Grupp 3 kommer i slutet på Grupp 3.
Medhjälpare: Trivselvärd Grupp 2 och Trivselvärd Grupp 3.

Utrustningsföredrag: 18:00 – 21:00
På kvällen ansvarar du för att våra Partnerföretag kommer till rätta för Utrustningsföredragen mellan 19:00 och 20:00. Föredragen börjar 19:00 och du hjälper till att uppmärksamma vandrare på föredragen.
Medhjälpare: Trivselvärd Grupp 2, Trivselvärd Grupp 3.

FriluftsByn – 21:00
Efter Utrustningsföredraget blir du skjutsad till FriluftsByn för att vara med på lördagens After-Hike.

SÖNDAG

Checkpoint Dal: 08:00 – 11:00
Du blir transporterad till Checkpoint Dal så att du öppnar Checkpointen klockan 08:00 tillsammans med Vandringsvärd Grupp 3. När alla vandrare lämnat checkpointen tillsammans med Vandringsvärd Grupp 3 gör du en sista översyn av området innan du tar dig tillbaka till FriluftsByn.
Medhjälpare: Vandringsvärd Grupp 3.

Målgång Grupp 3: 12:00 – 18:00
Grupp 3 går i mål och du hjälper till vid utcheckningen av Grupp 3. 
Ansvarig: Ansvarig Incheck/Målgång