Home PageOm OssMiljöarbete

Miljöarbete

Ansvarspolicy:

– Höga Kusten Hike ska vara ett ansvarstagande och miljömedvetet arrangemang där hänsyn till miljön skall vägas in i alla beslut samt i våra val av samarbetspartners.

– Höga Kusten Hike går av stapeln i en unik vildmark som vi vill bevara och värna om för att försäkra oss om arrangemangets fortlevnad och för att framtida generationer skall kunna uppleva Skuleskogens Nationalpark på samma sätt som vi tillåts göra idag.

– Höga Kusten Hike ska inom organisationen och gentemot deltagare utbilda, informera och inspirera till ett miljömässigt ansvarsfullt handlande som främjar ett hållbart vistande i Nationalparken och Naturreservatet.

– >Miljöarbetet skall successivt förbättras – Höga Kusten Hike skall sträva efter minskad miljöbelastning och åstadkomma ett miljösäkrat arrangemang.

– Höga Kusten Hike ska följa tillämplig lagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som arrangemanget berörs av.

Praktiskt information:

– I arrangemanget skall vi alltid försöka minimera transporter. Bland annat transporteras samtliga deltagare i buss från Naturscenen till Entre Väst för att minska bilåkning och störning vid entrén.

– Vi kommer att inför starten informera samtliga deltagare om allemansrätten och det ansvar som följer med att vistas i nationalpark och naturreservat.

– Funktionärer kommer att säkerställa att deltagare i Höga Kusten Hike lämnar så få spår som möjligt efter sig under vandringen genom att plocka upp eventuellt kvarglömt skräp längs leden.

– Samtliga deltagare kommer att få en skräppåse med sig för att samla upp sitt eget skräp. Detta verkar både påminnande och som praktiskt hjälpmedel.

– Så mycket som möjligt av det material (banners, beachflags etc.) som används i Höga Kusten Hike återanvänds till kommande år.

Natur