Home PageAnmälanFöreskrifter för Nationalparken

Föreskrifter för Nationalparken

Det är förbjudet att:

1. under tiden 1 maj – 30 september göra upp eld annat än påsärskilt anvisade platser och med medförd eller tillhandahållenved.
Höga Kusten Hike: Det är tillåtet att göra upp eld vid anvisad plats vid checkpoints. 

2. under tiden 1 maj – 30 september tälta annat än på särskiltanvisade platser och maximalt tre nätter på samma plats. Tältning fler än tre nätter på samma plats kräver tillstånd av länsstyrelsen.
Höga Kusten Hike: Följ anvisade platser för tältning / övernattning.

3. framföra motordrivet fordon. Snöskoter får dock framföras på havsisen inom nationalparken för passage av det aktuella kustavsnittet samt fram till fiskeplats på havsisen
Höga Kusten Hike: Lämna eventuellt medtagna fyrhjulingar och snöskotrar vid Höga Kusten Resort.

4. framföra vattenskoter.
Höga Kusten Hike: Lämna den hemma.

5. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
High Coast Hike: Det låter väl rätt logiskt. 

6. fiska i sjöar, tjärnar och vattendrag.
Höga Kusten Hike: Lämna metspöt hemma eller vid starten. 

7. klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetetstöra eller skada djurlivet.
Höga Kusten Hike: Var snäll mot de djur du möter. 

8. landa med luftfarkost.
Höga Kusten Hike: Då detta är en vandring så hoppas vi att du inte kommer med helikopter. 

9. medföra ej kopplad hund.
Höga Kusten Hike: Håll hunden kopplad.

10. rida utan tillstånd av länsstyrelsen.
Höga Kusten Hike: Lämna hästen i stallet.

11. cykla med undantag av kuststigen mellan Entré Syd och Entré Nord.
High Coast Hike: Nej, ingen helikopter, vattenskoter, häst eller cykel. 

12. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.
Höga Kusten Hike: Se men inte röra.

13. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
Höga Kusten Hike: Precis som med djuren, var snäll med växtligheten.


Hoga Kusten Hike Vad ingar